Skup pod radnim naslovom „Oživimo vodene puteve Sombora i okoline“ održan je u subotu 8 maja na somborskom „Cafe de Sol“. Pored JP ”Vojvodinašume”, koje je kao korisnik ribolovnog područja koji pokriva dobar deo Velikog Bačkog Kanala prepoznalo potencijal i pružilo podršku organizaciji ovakvog skupa, učesnici su bili i načelnica Zapadnobačkog okruga, JP „Urbanizam“, JP „Vode Vojvodine“, TO „Apatin“, turizmolozi Sombora i Bezdana, nautički  klub „Baračka“, 6 (šest) udruženja građana…

Na skupu je pokrenuto nekoliko inicijativa. Prva je usmerena Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije za izmenu člana 43. Zakona o zaštiti državnih granica koji, kako je istaknuto, predstavlja glavnu formalnu smetnju razvoju nautičkog turizma u Srbiji, jer ograničava boravak putnika na stranim jahtama i čamcima na 30 dana. Takvom administrativnom preprekom Srbiji se uskraćuju nautički prihodi koji potiču od vezivanja i održavanja plovnih objekata. Druga inicijativa je izgradnja „Muzeja hidrogradnje“ u Bezdanu koji bi zajedno sa Muzejom Batinske bitke predstavljao unikatan kompleks na Dunavu. Najveće odličje „Muzeja hidrogradnje“ treba da bude „izgradnja u vodi“ koja je baština Bezdanske prevodnice. Takođe, pokrenute su i inicijative: otvaranje plovnih puteva Sombor-Bezdan, Sombor-Mali Stapar-Vrbas, Sombor- okruženje, kao i otvaranje „Vizitorskog centra“ na prevodnici Bezdan.

Potpisivanjem protokola „Naš kanal“, 6 (šest) udruženja građana sa Velikog Bačkog Kanala izrazilo je spremnost da aktivno učestvuje na razvijanju upotrebnih vrednosti Velikog Bačkog Kanala i saradnju sa institucijama na svim nivoima vlasti, kao i međunarodnim subjektima.