U Moroviću je 12. 10. 2018. godine održan peti operativni sastanak u okviru prekograničnog projekta FORRET (Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama) između Hrvatske i Srbije.

Sastanak projektnih partnera je održan nakon sastanka održanog 10. 10. 2018. god. sa upravljačkim telom (Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske). Na sastanku su razmatrani uvid u trenutno stanje svih aktivnosti, finalizacija projektnih zadataka predstojećih javnih nabavki, modifikacija i realokacija budžetskih linija, korekcija akcionog plana sprovodjenja projekta FORRET i dr.