Od 1.10. do 4.10.2018. godine u prostorijama UO Nacionalnog parka Balaton (Kesthelj i Tapolca) u Mađarskoj, održan je 5. sastanak projektnih partnera i sastanak Upravnog odbora u okviru „Coop MDD“ projekta. Radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Na sastanku je razmatran Prekogranični program upravljanja budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav i smernicama budućih zajedničkih aktivnosti kao i sporazumima o prekograničnoj saradnji. Partneri su diskutovali i o pilot aktivnostima ali i o idejama za nastavak projekta. Takođe, je bilo reči o prethodnim i planiranim aktivnostima u okviru radnih paketa, o napretku implementacije aktivnosti vezanih za Akcione planove za osam zaštićenih područja, kao i napretku aktivnosti usmerenih na osam „Škola na reci“.

Učesnici su imali priliku da posete sam Nacionalni park Balaton i u njemu najstariju bukovu šumu u Mađarskoj, staru šumsku železnicu kojom se i danas vrši transport drvnih sortimenata ali i da posete široko poznate pećine tog nacionalnog parka.

Predstavnici  JP „Vojvodinašume“ su na sastanku bili u sastavu: Generalna direktorica Marta Takač, izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj Snežana Kovač, direktor ogranka ŠG „Sombor“ Srđan Peurača, Ivana Vasić odsek šumarstvo stručni saradnik za zaštićena područja i Biljana Latić biolog referent za zaštićena područja.