Turistička agencija ,,Vojvodinašume-Turist“ dobitnik је plakete za kvalitet usluga u ugostiteljskoj i turističkoj delatnosti u 2017. godini.
Najbolji u ugostiteljsko-turističkoj delatnosti u Vojvodini, nagrađeni su priznanjem „Kapija uspeha“, koje pokrajinska Privredna komora dodeljuje već 26 godina sa ciljem unapređenja kvaliteta turističkih usluga. Pored priznanja „Kapije uspeha“ za najbolje objekte za smeštaj, restorane, turističke agencije, kao i za objekte koji promovišu multietničku tradiciju Vojvodine, dodeljene su i Plakete za kvalitet usluga. Ovogodišnjim laureatima PKV nagrade su uručili potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i predsednik PKV Boško Vučurević.

Turistička agencija Vojvodinašume-Turist, ogranak JP Vojvodinašume, je specijalizovana agencija, organizator putovanja za specifične oblike turizma – lovni i ekoturizam. Sedište se nalazi u Petrovaradinu. Postoji od 1955.godine prvo u okviru Lovačke zadruge Vojvodine, potom Lovotursa i JP Srbijašume, a danas kao deo Javnog preduzeća Vojvodinašume. Prve inostrane lovce turiste dovodi, u lov u Vojvodini, 1957.godine. Posredstvom agencije, godišnje je dolazilo između 5 i 8 hiljada inostranih lovaca u vojvođanska lovišta.

Agencija Vojvodinašume-Turist bazira svoje lovno-turističke programe na konceptu održivog razvoja lovnog turizma uz primenu principa ekološke, socijalne, kulturne i ekonomske održivosti. Duga tradicija, visok nivo gazdovanja lovištima, kontinuirani uzgoj divljači i stručni kadar uz adekvatne smeštajno-ugostiteljske kapacitete daju mnogobrojne kombinacije lovno-turističkih aranžmana bogatog sadržaja, koji se realizuju u 17 lovišta JP „Vojvodinašume“ na površini od cca. 110.000 ha.

Info e-mail: hunt@vojvodinasume.rs

Potreba za održivim razvojem turizma, utemeljena na potencijalima prirodnih resursa kojima gazduje i upravlja Javno preduzeće, razvija nove ekoturističke programe, usklađene sa načelima zaštite prirode. U Specijalnim rezervatima prirode Gornje Podunavlje, Deliblatska peščara, Koviljsko-petrovaradinski rit i Obedska bara posetiocima se nude rekreativne i sportske aktivnosti uz ekološku edukaciju.

Info e-mail: travel@vojvodinasume.rs