Javni uvid u predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Obedska bara“ za period 2011-2020

JP „Vojvodinašumešume“ Petrovaradin kao neposredni upravljač Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara” u skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti prirode („Sl.gl.RS“, broj 36/2009. godine), u cilju obezbeđenja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode “Obedska bara” za period 2011-2020 godina. Javni uvid traje u periodu od 16.11.2010. do 15.12.2010. god.

JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin poziva javnost da izvrši uvid u predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode “Obedska bara” za period 2011-2020 i dostavi mišljenje, primedbe i predloge na isti u pisanom obliku na sledeće kontakt adrese:

Ðorđe Pejaković: sgsm21@open.telekom.rs, 022 600 515, Parobrodska 2, 22000 Sremska MitrovicaIvana Vasić: grujicic@vojvodinasume.rs, info@vojvodinasume.rs, 021 431 144, Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin

Predlog Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode “Obedska bara” za period 2011.-2020. god. možete preuzeti na sledećem linku:  Plan upravljanja SRP Obedska bara