Srednjoškolci iz Zemuna i osnovci iz Novog Sada, koji su napravili najkreativnije radove u okviru konkursa „Moja zelena škola“, posetili su Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“, jedno od poslednjih velikih poplavnih područja u Evropi kojim upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“.

Uz stručnu podršku zaposlenih u Vojvodinašumama i WWF-a, učenici su imali priliku da se upoznaju sa zaštitom i razvojem ovog prirodnog dobra bogatog retkim vrstama flore i faune. Posetu učenika organizovali su Coca-Cola Sistem i WWF – Svetski fond za prirodu. Konkurs je organizovan tokom akcije „Jedna planeta. Jedan dom. Sačuvajmo ga zajedno“ i u njemu su učestvovale 22 škole iz 11 opština u Srbiji, a na konkurs je pristiglo 86 radova. Učešćem, učenici su imali priliku da na kreativan način prikažu svoju školu kao zelenu i u skladu sa prirodom.

Svojim kreativnim radovima pokazali su da svaka škola može da smanji svoj ekološki uticaj i da koristi obnovljive izvore energije, da na poseban način brine o otpadu, prećišćava otpadne vode i reciklira plastiku, metal ili papir.