U Centralnoj hladnjači u Kaćkoj šumi otvoren je pogon za preradu i konfekcioniranje mesa divljači. Pogon je počeo sa radom 28. oktobra 2015. godine čime je uvedena tehnološki savremenija faza u preradi i konfekcioniranju mesa divljači koje dolazi iz 17 lovišta kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.

Proizvodnja mesa divljaci_1s

Ove godine će iz ovih lovišta biti dobijeno ukupno 150.000 kg mesa divljači (jelena, jelena lopatara, divlje svinje, muflona i srne).

Proizvodnja mesa divljaci_2s

Do sada je bila uobičajena praksa da se meso isporuči tržištu u trupovima pod kožom.

Proizvodnja mesa divljaci_3s

Do kraja lovne sezone, tačnije do 15. februara 2016. godine preradiće se, odnosno konfekcionirati oko 40.000 kg svih vrsta mesa divljači, najviše od jelena i divlje svinje.

Proizvodnja mesa divljaci_4s

Kao finalni proizvod konfekcionirano i vakumirano meso divljači pojaviće se u maloprodajnim objektima u svim velikim trgovinskim lancima na teritoriji Srbije.

Proizvodnja mesa divljaci_5s

Početkom sledeće godine započeće i konfekcioniranje mesa sitne divljači koje potiče iz lovišta Vojvodinašuma – fazana, divlje patke i guske, a na proleće je u planu da se pokrene prerada i konfekcioniranje  mesa od Podolskog govečeta iz Deliblatske peščare.

Proizvodnja mesa divljaci_6s

Takođe je u planu da se tokom 2016. godine izgradi novi pogon u Kaćkoj šumi za proizvodnju šunki od jelena i divlje svinje, kao i otvaranje sopstvenog maloprodajnog objekta u Novom Sadu za prodaju delikatesnog mesa divljači i ostalih proizvoda od ovog mesa.

Proizvodnja mesa divljaci_7s

Proizvodnja mesa divljaci_8s