JP Vojvodinašume je kao deo mreže Parkova Dinarida, zajedno sa WWF – Svetskim fondom za prirodu, pojedincima, institucijama i državama širom sveta započelo odbrojavanje do Sata za našu planetu 2015.

Sat za planetu

U subotu, 28. marta 2015. godine u 20:30h, gradovi širom sveta će po deveti put isključiti svetla na sat vremena i time još jednom poslati snažnu poruku da ipak možemo nešto preduzeti kako bi ublažili klimatske promene, ali i kako bi skrenuli pažnju na posledice prekomerne potrošnje ograničenih prirodnih resursa.

Ovaj sat je samo mali podsetnik da zajedno možemo uticati na to da se stvari promene i da su male stvari koje svakodnevno obavljamo te koje nam mogu pomoći da stvorimo humaniju budućnost. Prošle godine akciji se priključilo oko 7000 gradova iz 160 zemalja, uz više stotina miliona pojedinaca sa svih 7 kontinenata. Sat za našu planetu se u Srbiji održava po sedmi put.

 Pozivamo sve da se uključe u ovu najveću globalnu akciju!