U cilju otkrivanja, širenja  i suzbijanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume je 01.02.2019. godine donelo Naredbu o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju. Takođe, propisana je i Instrukcija korisnicima lovišta, od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, broj: Sl./2019-10 od dana 05.02.2019. godine da se vrši pojačan odstrel i nadzor nad 20 lovišta u Banatu i još 9 lovišta u istočnoj Srbiji, radi sprečavanja pojave i širenja zaraze afričke kuge svinja, koja je registrovana u Rumuniji. Na teritoriji Republike Srbije, određuju se dva područja:

  1. Područje umerenog rizika
  2. Područje visokog rizika

U područje umerenog rizika svrstano je 15 lovišta JP“Vojvodnašume“, u kojima je previđeno sproveđenje niza mera donetom Naredbom i Instrukcijom. Jedna od najznačajnijih mera je potpuno sprovođenje godišnjeg plana odstrela divljih svinja propisano godišnjim planom gazdovanja lovištima za lovnu 2018/2019.godinu.

U područje visokog rizika svrstana su i  dva lovišta posebne namene JP “Vojvdinašume“ i to: ”Vršačke planine” i ”Deliblatska peščara”. U navedenim lovištima   Instrukcijom je predvidjen pojačan odstrel divljih svinja i dovođenje njihovog brojnog stanja do biološkog minimuma (biološkim minimumom se smatra 50% od optimalnog brojnog stanja divljih svinja u lovištu).

U cilju striktnog izvršenja Naredbe i Instrukcije  o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republici Srbiji, u lovišta „Deliblatska peščara“ i „Vršačke planine“ upućeni su  zaposleni u Službama za lovstvo iz drugih Šumskih gazdinstava, na ispomoć pri izvršenju redukcionog odstrela kolegama iz ŠG“Banat“-Pančevo.