Ove nedelje je u Noskovcima, selu u Podravini, službeno pokrenut dvoipogodišnji projekat „coop MDD“ koji sufinansira Evropska Unija putem Interreg Danube Translantional programa. Cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja koje se nalaze u pet zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija i Hrvatska) kako bi se osigurala ekološka celovitost budućeg jedinstvenog UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ – izuzetnog evropskog rečnog predela, takođe, poznatog kao “Evropski Amazon“.

sfProtežući se kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, područje uz donje tokove Drave, Mure i Dunava čini 700 kilometara dug „zeleni pojas“ koji povezuje gotovo milion hektara dragocenog prirodnog i kulturnog miljea u jedan od najvažnijih ekoloških koridora u Evropi. Gotovo 25 godina nevladine organizacije i državne institucije rade na zaštiti ovog jedinstvenog područja, a sada se preduzimaju završni koraci, pe je u svim zemljama u toku ili je već završen proces službene nominacije za proglašenje rezervata biosfere.

Kako bi se održivo upravljalo ovim prekograničnim dobrom, za koji su vezani i ljudi i ugrožene vrste koje u njemu žive (orao belrepan, crna roda i mnoge druge), zaštićena područja treba da usklade prakse upravljanja kojima će osigurati ekološku celovitost i transnacionalnu povezanost ekosistema.

2b interegPartneri su svoj prvi sastanak iskoristili i za prvi sastanak upravljača zaštićenih područja unutar ovog rezervata biosfere, kako bi definisali najveće prepreke za osiguravanje dinamičnog prekograničnog rečnog koridora i počeli raditi na zajedničkim rešenjima i pristupima na području prostornog planiranja, upravljanja vodama, upravljanja posetiocima, poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova.

1a intereg

Partneri u projektu iz Srbije su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i JP „Vojvodinašume“, a projekat podržava i Gradska uprava Grada Sombora.

Za više informacija o projektu posetite internet stranicu projekta: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd.