U periodu od 18. do 20. decembra 2012. godine u Hrvatskoj, u gradu Motovunu, održan je kick-off meeting u vezi projekta Adriatic model forest koji ima za cilj da se ispita na koji način koncept modelnih šuma, kao alat održivog upravljanja prirodnim resursima, može da se iskoristi za potrebe regionalnog razvoja. Ovaj međunarodni projekat finansira se iz sredstava IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013.

Vodeći partner projekta je Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog, dok status ravnopravnog partnera ima Javno preduzeće Vojvodinašume. Takođe je uključen i Šumarski institut iz Beograda, kao i partneri iz Italije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Crne Gore i Albanije.

Predstavnici JP Vojvodinašume, Bojan Tubić (samostalni referent planiranja gazdovanja šumama) i Đorđe Cvetković (rukovodilac službe planiranja gazdovanja šumama iz ŠG Sremska Mitrovica), i ostali partneri su se tokom ovog sastanka upoznali sa suštinom i konceptom modelnih šuma, a održan je Steering commmittee na kojem su dogovorene aktivnosti za naredni period.

 

Modelna šuma predstavlja koncept upravljanja u kojem dobrovoljno udruženje ljudi koje živi na određenom području i koje je zainteresovano za otkrivanje, definisanje, unapređenje i osiguranje održivosti, ali i razmenu znanja i iskustva, doprinosi globalnim ekološkim ciljevima. On je proistekao iz potrebe da se nadjačaju osnovne prepreke za postizanje održivog razvoja u praksi.

U prošlosti kratkoročne ekonomske koristi smatrane su osnovnom vrednošću šume, a sve ostale vrednosti su bile viđene kao prepreka da se još više iskoriste ekonomski vredni šumski proizvodi. Danas, sve je jasnije da je potreban sveobuhvatan pristup kako bi se postigla zaštita svih dobara i usluga koje nudi šuma. Svaka modelna šuma je jedinstvena s obzirom na ekosistem i istoriju upravljanja resursima, ali i kulturnu i političku stvarnost u kojoj se nalazi. Ona je nastala kao radni model čiji je cilj prelazak iz konvencionalnog upravljanja šumama u održivo upravljanje. Na ovaj način će svaka šuma demonstrirati održivo i celovito upravljanje šumama, prenositi znanje onima koji šumom upravljaju i primenjivati nove tehnologije kad je to potrebno.