Nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“ je ovih dana započela sadnjom kontejnerskih sadnica crnog bora. Na području Subotičke peščare u šumskom gazdinstvu „Sombor“, zasađeno je 13.400 sadnica na površini od 8 hektara.

Pošumljavanje peščare predstavlja pravi izazov za šumarske inženjere. Za postizanje uspeha, neophodno je pobediti surovu klimu koju karakteriše nedostatak vlage i veoma visoka temperatura vazduha tokom leta, kada temperatura peska iznosi preko 40 ᴼC.

Najbolji uspeh se prema dosadašnjem iskustvu postiže sadnjom školovanih sadnica, tri godine pažljivo gajenih u rasadniku na kvalitetnom supstratu, koje se postavljaju u rupe sa dodatkom humusa i hidrogela.

Kada se ispoštuju osnovni uslovi i tehnološka disciplina, uz prosečnu količinu padavina, uspeh je zagarantovan.

Pored zdravog sadnog materijala i stanišnih uslova, za uspešno obnavljanje šuma  neophodna je i kvalitetna radna snaga, koje je poslednjih godina sve manje. Problemi ove vrste predstavljaju svakodnevne operativne izazove i u današnjoj šumarskoj praksi. Ovoga puta radnici su svakodnevno od mesta stanovanja, do mesta rada prelazili razdaljinu od 100 km.

Po planu JP „Vojvodinašume“, do kraja sezone će biti izvršena obnova šuma, pošumljavanje i popunjavanje na površini od oko 1.600 hektara. Za tu svrhu, obezbeđeno je  oko 355.000 kilograma semena i milion sadnica: topole, vrbe, bagrema, poljskog jasena, crnog bora i hrasta lužnjaka.