Juče su se studenti prijavljeni preko AMG platforme u okviru akcije „Zasadi drvo“, priključili zaposlenima ŠG „Novi Sad“ na sadnji topole, kada je zasađeno ukupno 550 komada jednogodišnjih sadnica i tom prilikom pošumili površinu od jednog hektara.

Sadnice su proizvedene u rasadniku „Ločka pumpa“, a zasađene na katastarskoj parceli 12949, K.O. Bačko Petrovo selo, koja je istovremeno jedna od ukupno pet parcela ocenjenih kao pogodne za pošumljavanje, a dodeljenih JP „Vojvodinašume“ na gazdovanje Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Planirano je da na području ove lokalne samouprave do kraja sezone pošumljavanja bude zasnovano 44,28 hektara novih kultura euroameričke topole i bele vrbe.

Samostalni stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma u JP „Vojvodinašume“ Slađana Dabić, o pošumljavanju u Bačkom Petrovom selu i projektu ,,Zasadi drvo“ i na linku :

https://www.kurir.rs/zasadi-drvo/3841575/akcija-posumljavanja-ne-zaostaje-sladjana-dabic-prikolica-sa-zemljom-se-zaglavila-ali-nas-ni-to-nece-zaustaviti