Javno preduzeće Vojvodinašume ulaže velike napore da poveća površinu pod šumom. Svake godine, pored redovnih aktivnosti na pošumljavanjima u okviru proste reprodukcije, vrše se  i pošumljavanja na čistinama. To su nove površine pod šumom, a radovi su jednim delom finansirani sopstvenim sredstvima, a delom sredstvima iz budžeta Republike i Pokrajine. Ove godine je iz  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tj. Uprave za šume, pokrenuta  inicijativa da se pošumljavaju i površine koje su državno vlasništvo a korisnici su poljoprivredne zadruge. To su uglavnom pašnjaci i zemljišta koja nisu za poljoprivrednu proizvodnju. Na žalost, uglavnom se radi o veoma teškim slatinama koje nisu ni za šumarsku proizvodnju, ali namera nam je da gde god je to moguće, tj. ukoliko nakon pedološke analize ustanovimo da postoje čak i minimalni uslovi izvršimo pošumljavanje. Nakon uvida na terenu, u Šumskom gazdinstvu Novi Sad, ustanovljeno je da u Opštini Kovilj na površini od 47,42 ha postoje uslovi za osnivanje zasada mekih lišćara. Ugovor o davanju na korišćenje na određeno vreme (25 godina), 13.03.2009. godine potpisali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin i direktor Javnog preduzeće ’’Vojvodinašume’’ Marta Takač, dipl.inž.šum. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine Bojan Pajtić, direktor Uprave za šume dr Saša Orlović, Aleksandar Radosavljević, direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu dr Bojana Klašnja, pomoćnik direktora JP Vojvodinašume  dr Zoran Tomović, direktor ŠG Novi Sad Zoran Novčić i šef ŠU Kovilj Željko Prica.

Uz prisustvo medija, i brojnih gostiju Takač Marta i Saša Dragin su simbolično posadili nekoliko sadnica, čime je završeno pošumljavanje definisano Ugovorom.