U okviru pojačnih aktivnosti ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“, 09. 05. 2017. godine je na ribolovnim vodama Dunava od 1.433 do 1.367 km izvršena velika akcija kontrole ribarskog područja „Gornje Podunavlje“.

Akcija je izvršena sa 4 čamca i 13 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo. Tom prilikom, kontrolisani su ribolovni alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov i dozvole za privredni i rekreativni ribolov.

U toku kontrole ribarskog područja, pronađen je veći broj neobeleženih mreža koje su tom prilikom zaplenjene. Akcije pojačanih kontrola na svim ribarskim područjima koje koristi JP “Vojvodinašume“ će se nastaviti i u narednom periodu.