U okviru pojačnih aktivnosti Ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“ 16. jula 2015. godine na ribolovnom području Srbija-Vojvodina 1112 -1075 km i “Labudovo okno“ 1091-1077 km izvršena je velika akcija kontrole ribolovnih područja.

Slika 2

Akcija je izvršena sa 4 čamca i 11 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo. Tom prilikom kontrolisan je ribolovački alat, ribolovačke dozvole, kontrola Zakonom propisane veličine ulovljenih primeraka riba.

Slika 4

Kontrolisan je 21 sportski ribolovac i uočene su određene nepravilnosti. Pre svega u broju ribolovačkih štapova (dozvoljena je maksimalna upotreba tri štapa), ulov riba ispod propisane veličine.

Slika 3

Tokom kontrole ribolovnoh područja pronađen je veći broj neobeleženih mreža, bubnjeva i vrški koje su tom prilikom zaplenjene.

Slika 5

Akcije dodatne kontrole ribolovnih područja će se nastaviti i u narednom periodu na svim ribolovnim područjima kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.

Slika 1