31.03.2023. god. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode obeležio je 57. godišnjicu ove institucije.

Osim predstavnika partnerskih institucija, a pre svega Ministarstva zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i PMF Novi Sad, povodom obeležavanja dana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u ime JP „Vojvodinašume“ na početku svečanog događaja obratio se i direktor preduzeća Roland Kókai .

Gdin. Kókai  je naglasio da JP „Vojvodinašume“ kao upravljač više zaštićenih područja i najveći korisnik šuma i šumskog zemljišta u AP Vojvodini, saradnja ove dve institucije prevazilazi formalno-administrativne okvire saradnje. Početak saradnje karakteriše ne ovakav odnos kakav danas imamo. Formalno početke saradnje karakteriše potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji od pre par godina, koji je obuhvatio samo razmenu prostorno planskih podataka. Danas se saradnja ogleda u zajedničkom planiranju godišnjih aktivnosti u zaštićenim područjima ali i planiranju višegodišnjih nacionalnih i međunarodnih projekata (npr: strateški projekat za Bosutske šume ili aktivnosti na obnovi Polojske šume). Formalna saradnja podrazumeva da sva planska dokumenta (desetogodišnji planovi: Osnove gazdovanja šumama, Planovi upravljanja zaštićenim područjima) koja se izrađuju i na osnovu kojih preduzeće gazduje šumama, imaju u sebi ugrađene uslove i/ili mišljenja koje izdaje Pokrajinski  zavod za zaštitu prirode. Osim planske komponente, rad na terenu, odnosno sprovođenje planova je jednako pod nadzorom Zavoda u domenu za koji je zadužen. Formalno, imamo definisan sistem rada, monitoringa i proaktivne kontrole na terenu.

Međutim, direktor je istakao i da je saradnja sa Zavodom, primer suštinski dobrih odnosa koji prevazilaze pojmove „formalno“, „nadležno“ i „obavezno“. Ova saradnja je poprilično intenzivirana poslednje decenije i danas se odvija skoro na dnevnom nivou. Osnovni cilj je zajednička briga o resursima za koje smo zaduženi. Iako se ponekada razlikujemo u stavovima i mišljenjima smatramo da je takav odnos naših institucija zdrava osnova za argumentovane diskusije, razmene mišljenja i donošenje odluka, naglasio je direktor Kókai.

Povodom 57. godišnjice Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, JP “Vojvodinašume“ u cilju obnavljanja postojeće prirodnjačke postavke eksponata faune Vojvodine, poklonilo je dermopreparate običnog jelena (Cervus elpahus L.) u životnoj formi. Dermopreparati običnog jelena koji se doniraju su jedinke jelena, košute i teleta koji potiču iz lovišta “Kozara“, a koje se nalazi u okviru SRP “Gornje Podunavlje“.