Na osnovu godišnjeg plana upravljanja ribarskim područjem, Šumsko gazdinstvo “Sombor” je kao upravljač ribarskog područja “Gornje podunavlje” u četvratk 13. marta 2014. godine, zajedno sa ribočuvarskom službom i članovima ribolovačkog udruženja “Smuđ” Kupusina, uz prisustvo nadležnog Repubičkog ribarskog inspektora, izradilo i položilo smuđevska gnezda za mrest na lokalitetu Monoštorski dunavac.

Izrađeno je dvadeset gnezda, koja se prave od adventivnog korenja vrbe na koje matica smuđa polaže ikru. Grane sa gnezdima se postavljaju na sunčanu stranu obale, na dubini do 1,5 m.

U sklopu ove akcije, izvršeno je odnošenje smeća koje je sakupljeno u prethodnoj akciji, takođe u saradnji službe ribarstva ŠG Sombor i ribolovačkog udruženja “Smuđ” Kupusina.

 Na snazi je lovostaj za sledeće vrste riba:

Štuka (Esox lucius) 1. februara do 31. marta

Smuđ (Sander lucioperca) i

Smuđ kamenjar (Sander volgensis) od 1. marta do 30. aprila