U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2020. godinu, u intervalu od 01 – 08. 12. 2020. godine, izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.319 km (RP „Bačka“ – Bačko Novo Selo), 1.215 km (RP „Srem“ – Stari Slankamen), 1.095 km (RP „Banat“ – Gajački dunavac), 1.085 km (RP „Labudovo okno“ – vikend naselje Dubovac) i 1.079 km (RP „Labudovo okno“ – bara Đurica) od strane ribočuvarskih službi ŠG „Novi Sad“ i ŠG „Banat“ Pančevo, Save kod 138 km (RP „Srem“ –  gradska plaža u Sremskoj Mitrovici), Studve (RP „Srem“ – Morović) i Obedske bare (RP „Obedska bara“ – Krstonošića okno) od strane ribočuvarske službe ŠG „Sremska Mitrovica“.

Poribljavanje je realizovano jednogodišnjom šaranskom mlađi u količini po 500 kg na lokalitetima Bačko Novo Selo, Stari Slankamen i Gajački dunavac, po 1.000 kg na lokalitetima vikend naselje Dubovac i bara Đurica, 600 kg na lokalitetu gradska plaža u Sremskoj Mitrovici, 300 kg na lokalitetu Morović i 750 kg na lokalitetu Krstonošića (Obreško) okno.