U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskih područja za 2018. godinu, u intervalu od 10-13. 12. 2018. godine izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.215 km (RP „Srem“-Stari Slankamen), 1.192 km (RP „Srem“-Stari Banovci), 1.095 km (RP „Banat“-Gajački dunavac) i 1.085 km (RP „Labudovo okno“-vikend naselje Dubovac) od strane ribočuvarskih službi ŠG “Novi Sad“ i ŠG „Banat“ Pančevo.

Poribljavanje je realizovano jednogodišnjom šaranskom mlađi u količini od 500 kg na lokalitetima Stari Slankamen, Stari Banovci i Gajački dunavac i 5.000 kg vikend naselje Dubovac.