U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2021. godinu, u intervalu od 22. 11. do 02. 12. 2021. godine, izvršeno je poribljavanje Dunava kod 1.363 km (RP „Bačka“ – lovište Kamarište), 1.192 km (RP „Srem“ – Stari Banovci), 1.095 km (RP „Banat“ – Gajački dunavac), 1.085 km (RP „Labudovo okno“ – vikend naselje Dubovac) i 1.079 km (RP „Labudovo okno“ – bara Đurica) od strane ribočuvarskih službi ŠG „Novi Sad“ i ŠG „Banat“ Pančevo, Save kod 138 km (RP „Srem“ –  gradska plaža u Sremskoj Mitrovici), Studve (RP „Srem“ – Morović) i Obedske bare (RP „Obedska bara“ – Krstonošića okno) od strane ribočuvarske službe ŠG „Sremska Mitrovica“.

Poribljavanje je realizovano jednogodišnjom šaranskom mlađi u količini 500 kg na lokalitetima lovište Kamarište, Stari Banovci, Gajački dunavac i vikend naselje Dubovac, 1.500 kg na lokalitetu bara Đurica, 600 kg na lokalitetu gradska plaža u Sremskoj Mitrovici, 300 kg na lokalitetu Morović i 750 kg na lokalitetu Krstonošića (Obreško) okno.