U okviru redovnog svakogodišnjeg poribljavanja, 07. 12. 2011. godine izvršeno je poribljavanje Ribarskog područja „Gornje Podunavlje“, od strane ribočuvarske službe Šumskog gazdinstva “Sombor“, uz  prisustvo načelnika odelenja za zaštitu prirode Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Radislava Momirova, pokrajinskog inspektora Nataše Ružić, predstavnika Veterinarskog  specijalističkog instituta iz Sombora, kao i predstavnika direkcije JP „Vojvodinašume“. Poribljavanje je realizovano šaranskom jednogodišnjom mlađi u količini od 2.000 kg na tri lokaliteta –  Monoštorski kanal, Bajski kanal i Mišvaldski dunavac.