Ribočuvarska služba Javnog preduzeća Vojvodinašume, iz šumskih gazdinstava Novi Sad i Banat-Pančevo, izvršila je poribljavanje na dve lokacije uz prisustvo Jelene Popović, pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine.

U okviru redovnog poribljavanja po Godišnjem programu upravljanja delovima Ribarskog područja „Srbija-Vojvodina“ za 2014. godinu, 4. novembra je poribljen deo Ribarskog područja „Srbija-Vojvodina“ Dunav kod 1.192 km (Stari Banovci), a 5. novmebra kod 1.095 km (Gajački dunavac).

Poribljavanje je realizovano šaranskom jednogodišnjom mlađi u količini od 1.000 kg na lokalitetu Stari Banovci i 500 kg na lokalitetu Gajački dunavac.