U okviru višednevne posete delegacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane iz Slovenije, 07.11.2006. godine je na području sremskog šumskog područja napravljen obilazak:

– Specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”; – Semenskog centra za termoterapiju i skladištenje žira u Moroviću; – semenske sastojine hrasta lužnjaka u odeljenju 31, GJ Vinična-Žeravinac-Puk, ŠU Morović; – melioracije hrasta lužnjaka u 13 odeljenju, GJ Vinična-Žeravinac-Puk, ŠU Morović;- pripreme, obnove i oplodne seče hrasta lužnjaka u 56 odeljenju, GJ Varadin-Županja, ŠU Višnjićevo; – podmladka hrasta lužnjaka starosti 2 godine u 55 odeljenju GJ Varadin-Županja, ŠU Višnjićevo; – podmladka hrasta lužnjaka starosti 4 godine u odeljenju 7 GJ Vratična-Cret-Carevina, ŠU Višnjićevo.

Na terenu su razmenjena iskustva, a u lovačkoj kući “Karakuša”, domaćini su na čelu sa direktorkom Martom Takač upoznali goste sa trenutnom situacijom, dostignućima i određenim planovima preduzeća. Održana je i prezentacija o JP “Vojvodinašume”, sa posebnim osvrtom na primenu GIS-a i zaštićena prirodna dobra koja se nalaze u sastavu preduzeća. Delegaciju iz Slovenije predvodio je direktor Uprave za šumarstvo, lovstvo i ribarstvo Andrej Drašler, a gosti su bili i predstavnici Uprave za šume na čelu sa direktorom Aleksandrom Vasiljevićem.