Delegacija JP „Vojvodinašume“ (Z. Ristić, Z. Novčić, A. Obradović) posetila je 7 i 8. oktobra bugarsku firmu „Lessoplast“ sa kojom imamo potpisan ugovor o prodaji drvnih sortimenata.

6. oktobra 2005 god. održan je sastanak Komercijalnog odbora preduzeća na kojem je razmatrano: – detaljan pregled potraživanja po kupcima

  • plan otpreme celuloznog drveta za Slovačku (Kappa – Šturovo)
  • informacija o otpremi celuloznog drveta po ugovoru za Belišće
  • Analiza i korigovanje cenovnika proizvoda i usluga