Za potrebe glavne ocene sertifikacije šuma JP “Vojvodinašume”, predstavnici Preduzeća dr Zoran Tomović i mr Miljan Velojić posetili su od 03. do 04. 10. 2007. god. Šumsko gazdinstvo “Visočnik” Han Pijesak i direkciji Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, zajedno sa Zoranom Tintorom, samostalnim stručnim saradnikom u sektoru za razvoj JP “Srbijašume” zaduženim za sertifikaciju šuma. Poseta je planirana radi kontakata sa kolegama, pre svega iz ŠG “Visočnik”, pošto je ovo šumsko gazdinstvo vlasnik FSC (SGS Qualifor) sertifikata od septembra 2006. godine, zbog ostvarenja saradnje i konsultacija u vezi nekih pitanja sertifikacije šuma (HCVF šume, procena uticaja šumarskih aktivnosti na životnu sredinu, retke, ranjive i ugrožene vrste itd.).

U veoma konstruktivnim razgovorima razmenjena su iskustva i istaknuta je potreba za primenom procedura, kao i dokumentacijom koja usmerava procese i dokazuje njihovu realizaciju. Našu delegaciju je primio i generalni direktor JP “Šume Republike Srpske” Neđo Ilić, zajedno sa Miladinom Jeftićem, izvršnim direktorom za proizvodnju i ekipom za sertifikaciju šuma Radenkom Laketićem i Nenadom Kurtumom. U tim razgovorima, istaknuto je zadovoljstvo zbog zajedničkog stava i opredeljenja po pitanju potrebe za sertifikacijom šuma, kao i buduće saradnje koja treba da bude na što većem nivou.