Na inicijativu JP “Srbijašume“, 26. 02. 2008. godine, realizovana je poseta predstavnika JP “Srbijašume“ u sastavu Dejan Mitrović, Zoran Tintor i Rade Petrović iz direkcije JP “Srbijašume“, kao i Zoran Sremčević, Zoran Ðukanović, Zoran Kovačević i Aleksandar Popović iz ŠG “Beograd“, JP “Srbijašume“. U okviru posete, održan je sastanak u prostorijama direkcije, gde su domaćini dr Zoran Tomović i mr Miljan Velojić, kao i Dejan Petrović iz ŠG Novi Sad, JP “Vojvodinašume“, upoznali predstavnike JP “Srbijašume“ sa rezultatima glavne ocene FSC (SGS Qualifor) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume“ po individualnom modelu sertifikacije šuma, održane u periodu 05. 11 – 13. 11. 2007. godine, pre svega, primenom principa 10, odnosno sertifikacijom plantaža. Razmenjena su iskustva po pitanju plantaža mekih lišćara i njihovog značaja u FSC sertifikaciji. Terenski deo posete obavljen je u GJ Topolik, ŠU Kovilj, ŠG Novi Sad u okviru SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit” sa posebnim osvrtom na tampon zone (buffer zones) u zaštićenom prirodnom dobru i aktivnostima na radnom polju u delu principa 4. odnosi sa zajednicom i prava radnika, 6. uticaj na okolinu i 10. plantaže.