Predsednik Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine dr Bojan Pajtić posetio je u četvrtak 18. 11. 2010. godine Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin. Direktorka Javnog preduzeća Marta Takač je sa stručnim timom u Šumskim upravama Morović i Višnjićevo Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica predsedniku Vlade predstavila poslovanje i delatnost Preduzeća, ostvarene rezultate u razvoju i unapređenju tehnologija proizvodnje i skladištenja hrastovog žira, kao i obnavljanja, nege i zaštite  šuma hrasta lužnjaka. Predsedniku je predstavljena delatnost upravljanja zaštićenim dobrima kojima se u ovom Šumskom gazdinstvu pridaje izuzetan značaj, kao što su: Specijalni rezervat prirode Obedska bara, Rezervat prirode Stara Vratična i drugi.

Primena savremenih tehnologija i mehanizacije u korišćenju šuma i transportu šumskih sortimenata predstavljena je na području Šumske uprave Višnjićevo u plantažnoj proizvodnji drveta topola.

Tokom posete Predsednika Vlade APV, bila je prisutna i Predsednica Opštine Šid Nataša Cvjetković sa saradnicima.