Sredinom jula meseca, u okviru projektnih grantova od Parkova Dinarida, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Slovenija) ugostio je zaposlene JP „Vojvodinašume“ odnosno kolege koje su predstavljale SRP „Obedska bara“. U okviru posete razmenjena su iskustva na području komunikacije sa različitim zainteresovanim stranama, obrazovanju i interpreciji prirode. Bilo je reči i o upravljanju zaštićenim lokalitetima, upravljanju posetiocima, upravljanju biodiverzitetom i uklanjanju invazivnih stranih vrsta.

Predstavnici JP „Vojvodinašume“ su se upoznali sa primerima dobre prakse saradnje s vlasnicima zemljišta ali i planiranim aktivnostima za budući period. Domaćini su upriličili i kraći sastanak sa predstavnicima Šumarskog instituta Slovenije i Zavoda za šume Slovenije, jer je prepoznat potencijal za buduću saradnju i umrežavanje na polju zaštite prirode i na polju šumarstva.

Uzvratna poseta kolega iz Slovenije planirana je za kraj letnjeg perioda.