Delegaciju šumarskih stručnjaka iz Hrvatske su predvodili direktorica Uprave za šumarstvo dipl. ing. šum. Biserka Šavor i direktor Šumarskog instituta Jastrebarsko dr. Miroslav Benko. Cilj posete je bila razmena iskustava o tehnologijama dorade semena hrasta lužnjaka i moguća saradnja u okviru zaštite genofonda ove vrste. Gostima je predstavljena delatnost Semenskog centra u Šumskoj upravi Morović, Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica. Stručnu ekipu domaćina su predvodili direktor Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač i direktor Šumskog gazdinstva Pera Dobrojević.