U sklopu poslovno tehničke saradnje započete prošle godine sa pančevačkim preduzećem “Fluid-Utva“, radna grupa JP “Vojvodinašuma“ koju je predvodio Ilić Milenko, pomoćnik direktora za korišćenje šuma i mehanizaciju obišla je proizvodne pogone.
U periodu od juna 2006godine do danas u razvoju projekta i izradi prototipa šumske prikolice od 12t, za prevoz oblog drveta učestvovalo je više tehničkih eksperata iz preduzeća.
Cilj posete je bio pregled stanja u kome se projektni zadatak nalazi,kao i utvrđivanje mogućih smernica za dalje međusobne aktivnosti.
BWP točak, svetski poznati proizvod ugrađen je u ovu prikolicu.