Društvo mladih istraživača Instituta za geografiju „Branislav Bukurov“ iz Novog Sada u subotu 24.05.2008.god. bilo je gost JP „Vojvodinašume“, ŠG „Novi Sad“, ŠU „Kovilj“. Mladi istraživači su proveli dan u prirodi u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i u prijatnoj vožnji čamcima obišli su i upoznali se sa najatraktivnijim lokacijama ovog zaštićenog prirodnog dobra i to: Arkanj, Tikvara, Šlajz, kao i sa Manastirskim kompleksom u neposrednoj blizini rezervata. Čak ni kiša koja je padala u nekoliko navrata nije sprečila ove mlade zaljubljenike u prirodu da nastave svoje upoznavanje sa ritom i njegovim karakteristikama. U svakom slučaju, boljim upoznavanjem svog okruženja, edukacijom i saradnjom, ostvaruju se mogućnosti uspostavljanja zajedničkih naučno-istraživačkih aktivnosti sa nevladinim organizacijama, kao što je i Društvo mladih istraživača Instituta za geografiju „Branislav Bukurov“, a udruženim aktivnostima i projektima iz oblasti zaštite i unapređenja prirode doprinećemo razvoju i očuvanju zaštićenih prirodnih dobara koja su nam poverena na staranje.