U periodu od 15.03 do 17.03.2011. godine u Barseloni, Kraljevina Španija održana je stručna izložba GLOBALGEO 2011 sa sledećim sadržajem: geotematika, geodezija, navigacija, fotogrametrija, kartografija, topografija, inteligentni transportni sistemi, informacione i komunikacione tehnologije, GIS sistemi…

Stručna izložba je, prema podacima sa zvanične web strane, obuhvatila gotovo 150 aktivnosti u kojima je učestvovalo 250 stručnjaka.

Posetioci su imali priliku da posete štandove kompanija „Esri“, „Dielmo“, „Handheld“, „Trimble“ i mnogih drugih renomiranih internacionalnih proizvođača i distributera GIS alata i upoznaju se sa funkcionalnostima najnovijih softvera iz oblasti geoinformacionih tehnologija.

Predstavnici JP „Vojvodinašume“ na stručnoj izložbi bili su Ðuro Kopitović, Bojan Tubić, Ðorđe Cvetković i Dejan Petrović koji su uspostavili kontakte sa pojedinim kompanijama.

Kompanija „Esri“ je prezentovala softver ArcGIS 10 pri čemu su predstavnici Esri-ja (ogranak u Španiji) održali niz stručnih predavanja na kojima su predstavili najnovije funkcionalnosti ovog softvera.

Stručnjaci firme „Dielmo“ su prezentovali Dielmo server tehnologiju koja pruža mogućnost daljinskog pristupa LiDAR podacima (oblak neregularnih tačaka dobijenih laserskim skeniranjem površine) i njihovu vizuelizaciju, analizu i distribuciju. Tom prilikom je prikazana i potencijalna mogućnost primene LiDAR tehnologije u oblasti šumarstva za određivanje drvne zapremine.

Kompanije „Handheld“ i „Trimble“ su prezentovale širok spektar PDA uređaja opremljenih GPS, GPRS i bluetooth tehnologijama i bar-kod čitačima i prilagođenih za rad u terenskim uslovima.

Posetioci su imali priliku da vide i nekoliko tipova digitalnih fotogrametrijskih stanica, među kojima i tip fotogrametrijske stanice sa funkcionalnostima koje joj omogućavaju kombinovani rad sa aero-snimcima i LiDAR podacima.

Poseta GLOBALGEO 2011 stručnoj izložbi je bila odlična prilika da se razmene iskustva vezana za rad sa GIS tehnologijom sa kompetentnim licima prisutnim na stručnoj izložbi  i uspostave kontakti za potencijalnu buduću saradnju.