Direktorka Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ sa saradnicima posetila je povodom školske slave Svetog Save 27. 01. 2010. godine Šumarsku školu u Kraljevu. Tom prilikom je direktor Škole uručio zahvalnicu Javnom preduzeću za višegodišnju uspešnu saradnju i doprinos Preduzeća u vidu donacije za sanaciju štete na školskoj zgradi izazvane nedavnim zemljotresom, kojom su obnovljene i opremljene četri učionice. Dalja saradnja Javnog preduzeća i Šumarske škole odvijaće se u neophodnoj dokvalifikaciji šumarskih kadrova Preduzeća sa trećim  do nivoa četvrtog stepena školske spreme, a u skladu sa zahtevima novog šumarskog zakonodavstva.