Poseta World Forestry Center-u (WFC), Portland, Oregon, USA i Simon Fraser University-u (SFU), Burnaby, British Columbia, Canada realizovana je u intervalu 17-28. novembar 2010. godine, u cilju prezentacije JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, kao i razmene iskustava u vezi održivog gazdovanja šumskim resursima i upravljanja zaštićenim područjima, odnosno sklapanja novih poznanstava i uspostavljanja kontakata za dalju saradnju. Kao posledica saradnje koja je počela prošle godine, poseta je ostvaren na poziv predstavnika WFC-a Rick Zenn-a iz maja ove godine, a u cilju da se njihovom poslovodstvu i saradnicima iz celog sveta na specijalizaciji u WFC-u predstave Srbija, tj. zemlja iz koje se dolazi, šume AP Vojvodine, JP “Vojvodinašume” Petrovaradin, kao i trenutne aktuelnosti i moguće perspektive. Prezentaciju JP „Vojvodinašume“ u WFC-u imao je 22. novembra 2010. godine u okviru svog predavanja “Forest profiles and forest management of PE “Vojvodinašume” Petrovaradin, Province Vojvodina, Serbia” mr Miljan Velojić, koordinator sertifikacije šuma i životne sredine u direkciji preduzeća.

JP “Vojvodinašume” Petrovaradin je 2008. god. prijavilo projekat “IT in Monitoring of RTE species” Kanadskoj međunarodnoj razvojnoj agenciji (Canadian International Development Agency) u okviru faze II Programa partnerstva (Partnerships for tomorrow program) Kanade i Srbije zajedno sa firmom NTSYS Software Development & IT Management Ltd. iz Vankuvera, čiji direktor radi i na SFU-u, a koji se, nažalost, zbog početka svetske globalne krize i gašenja fonda nije realizovao. Ovaj boravak na severnoameričkom kontinentu je tako iskorišćen i za posetu NTSYS-u i SFU-u u cilju buduće saradnje.

U nastavku teksta dat je raspored najznačajnijih obaveza po danima sa najvažnijim detaljima.

Četvrtak, 18. novembar – Poseta NTSYS Software Development & IT Management Ltd.

Petak, 19. novembar – Poseta Simon Fraser University-u.

Ponedeljak, 22. novembar – Prezentacija JP “Vojvodinašume” Petrovaradin u WFC-u . Utorak, 23. novembar – Poseta World Forestry Center Discovery Museum-u, Portland parks and recreation-u i Ecotrust-u.

Sreda, 24. novembar – Poseta plantažama topola (American cottonwood – Populus deltoides) u vlasništvu Greenwood-a u Oregonu, koje su smeštene u polojima reke Columbia u blizini mesta Clatskanie.

Petak, 26. novembar – Poseta Terrasol-u i zaštitnim pojasevima topola (Canadian cottonwood – Populus sp.) na putu između Vancouver-a i Abbotsforda, British Columbia.