Dana 29.03.2023. godine realizovan je projekat „Program reintrodukcije običnog jelena (Cervus elaphus L.)“  unošenjem 46 jedinki običnog jelena (Cervus elpahus L.) u lovište posebne namene ”Posavsko lovište Kupinik” i otvoreno je „Uzgajalište posebne namene za običnog jelena-Matijevica“ površine 1.017ha. Zajedničkim projektom JP “Vojvodinašume“ i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, završena je izgradnja uzgajališta posebne namene “Matijevica“ ukupne površine 1.017,04ha.

Programom reitrodukcije običnog jelena u lovište “Kupinik“, predviđeno je unošenje  selekcionisanog matičnog fonda od 46 jedinki iz najboljeg Mađarskog državnog uzgojnog centra “Kapošvar“. Realizacijom navedenog projekta, započeće se „Program reintrodukcije“ običnog jelena u lovište “Kupinik“ i povratak običnog jelena (Cervus elpahus L.)  na područje “Donjeg Srema“ nakon ′45 godine. Više informacija  u video zapisima …

Posle 60 godina jeleni vraćeni u Donji Srem – dok. film JP ,,Vojvodinašume“ – link
https://www.youtube.com/watch?v=yrp436cMqMI

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o naseljavanju jelena u lovištu Kupinik – link
https://www.youtube.com/watch?v=5pavt-_n3wI

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kókai o naseljavanju jelena u lovištu Kupinik, izjava na mađarskom jeziku  – link
https://www.youtube.com/watch?v=TKwKDXjPhhg

Izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo JP,,Vojvodinašume“ Branislav Stankov o jelenima u Kupiniku – link
https://www.youtube.com/watch?v=08rzrq9gpF0

Nemanja Ivanović Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo izjava – Kupinik – link
https://www.youtube.com/watch?v=0IJvlzhX_0o