voj_620x0

    Pomoćnik direktora za lovstvo i ribarstvo JP ,,Vojvodinašume“ Branislav Stankov

 KRAĐA odbačenih jelenskih rogova postala je unosan biznis, a šteta koju zbog ove nove vrste krađe, od novih kriminalaca – rogokradica – pretrpe “Vojvodinašume”, dostiže i tri miliona dinara godišnje.

pejsaz 12_140

– O tome kolike je razmere krađa rogova dostigla, najbolje ilustruje to što smo za novac, koji bismo dobili prodajom ukradenih rogova, mogli da pokrijemo troškove zdravstvene zaštite matičnog fonda divljači  –

pejsaz 12_274

“Vojvodinašume” gazduju sa ukupno 17 lovišta, u kojima gaje više od 10.000 jedinki krupne divljači, a u osam lovišta gaje 3.842  grla jelenske divljači, gotovo 80 odsto fonda ove divljači u Srbiji.

pejsaz 12_202

Prirodni ciklus života jelena, takav je da oni svake godine od 15. februara do 15. marta odbacuju “staro” rogovlje i tada počinju da im rastu novi, bogatiji rogovi, koji su u punoj lepoti krajem jula i početkom avgusta.

pejsaz 12_267

Zakon je savršeno jasan, jer je odbačeno rogovlje jelena koje gajimo u našim šumama, isključivo vlasništvo našeg preduzeća, pa se krađa rogova tretira i kao lovokrađa ili ribokrađa. Pojavili su se, međutim, pre dve godine, pojedinci koji otkupljuju odbačeno rogovlje, ali ne od nas, kao legalnih vlasnika, već od onih koji ilegalno ulaze u lovišta i kradu ih. Otkupljivači ih, koristeći određene “rupe” u propisima, izvoze u Kinu.

pejsaz 12_243

Ovaj problem,  najizraženiji je upravo u lovištima, gde “Vojvodinašume” imaju najviše jelenske divljači – “Kozara” i “Apatinski rit”, koja imaju veliku površinu, nešto manju od 19.000 hektara, tako da ih je teško obezbediti čuvarskom službom.

– U lovište  uđe i po 20 ljudi sa baterijskim lampama, rasporede se u “strlece” i počinju da “češljaju” i kupe rogove, pažljivo pazeći da vrednost prikupljenih rogova ne bude viša od 10.000 dinara, (tretira se kao krađa male vrednosti).

pejsaz 12_268

Svi proizvodi od divljači – meso, koža, pa i rogovlje,  mogu da se izvoze samo uz odgovarajuću dokumetaciju, odnosno, sertifikat o poreklu i ostale dokumente veterinarske inspekcije.

pejsaz 12_277

  Saopštenje

 

Svaki neovlašten ulazak i boravak u lovištu ,,Kozara“ i ,,Apatinski rit“, skupljanje odbačenog rogovlja, uznemiravanje divljači i remećenje reda u državnim lovištima posebne namene, smatraće se kao protivzakonito delovanje i protiv svakog takvog lica preduzimaće se zakonom propisane mere.