U subotu, 20.11. u Subotičkoj šumi zaposleni JP „Vojvodinašume“ u saradnji sa volonterima izvršili su pošumljavanje odeljenja 75 (odsek a) u okviru Gazdinske jedinice „Subotičke šume“. 29 volontera i 33 zaposlena iz JP „Vojvodinašume“ posadili su 3.000 sadnica crnog bora. Sadnice bora su obezbeđene iz rasadnika u Hrastovači.

Volonteri i zaposleni iz Šumske uprave „Subotica“, kao i zaposleni iz ostalih šumskih uprava i somborskog gazdinstva su time dali doprinos obnavljanju šuma na površini od 2ha. Ovo su površine na kojima je prethodne zime izvršena seča šuma usled dostizanja fiziološkog maksimuma. Subotnjom akcijom su ove površine obnovljene zahvaljujući dobrovoljnom angažmanu volontera i zaposlenih iz JP „Vojvodinašume“.

U znak zahvalnosti, volonteri koji su ostali do kraja radne akcije, njih desetak, su dobili po jednu sadnicu.