Oko 400 hektara Šumskog gazdinstva „Sombor“ u narednom periodu biće pošumljeno autohtonim vrstama drveća. Akciju sadnje započeli su zaposleni „Vojvodinašuma“, u čijem sastavu je gazdinstvo. Prilikom pošumljavanja vodiće se račun o autohtonim vrstama drveća kao što su hrast, crni jasen, bela i crna topola

Više od 60 zaposlenih ŠG „Sombor“ i Šumske uprave „Apatin“ nedavno je pošumilo Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ u rejonu Vagon čarde. Na površini od oko 8,5 hektara zasađeno je po hektaru 227 stabala topole, a ukupno 2.300. U drugoj akciji u okviru istog gazdinstva Šumska uprava „Bački Monoštor“ sa 80 zaposlenih pošumila je revir „Karapandža“ i na 20 hektara zasadila 5.000 sadnica topole.

– Prilikom svakog iskorišćavanja šuma vodi se računa da na hektaru ostane oko pet stabala autohtone vrste drveća, a u narednom periodu će ovim vrstama biti zasađeno oko 400 hektara. Tako želimo da sačuvamo autohtono drvo i da uspostavimo ravnotežu s autentičnim prirodnim ambijentom – kaže Ognjen Ivošev, rukovodilac Službe za planiranje i pošumljavanje ŠG „Sombor“. U „Vojvodinašumama“ kažu da se posle dugo godina organizuju akcije pošumljavanja u kojima učestvuju svi zaposleni, od šumara preko službenika do rukovodećeg kadra.

– Vraćamo tradiciju koja je nekad negovana kod šumara, da svi zaposleni učestvuju u pošumljavanju, bez obzira koje poslove obavljaju, jer se tako upoznaju s održivim razvojem šuma – rekla je Božana Ðorđević, direktorka ŠG „Sombor“, i dodala da održivo gazdovanje znači više pošumiti nego iseći. Seča stabala i obnavljanje novim sadnicama u „Vojvodinašumama“ se sprovodi planskim dokumentima po standardima FSC sertifikata. „To znači da nezavisni ocenjivač iz inostranstva obilazi teren analizirajući da li je sve rađeno u skladu s planskim dokumentom koji smo usvojili“, kaže Radmila Šakić, zadužena za zaštitu u ŠG „Sombor“.