Poštujući zakonske rokove, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ovlašćen da u ime Pokrajinske vlade pregovara sa dva najveća javna preduzeća u AP Vojvodini,  JP Vojvodinašume i JVP Vode Vojvodine, zaključio je 29. januara 2015. godine kolektivne ugovore sa ovim preduzećima kojima su definisana prava i obaveze za 2.100 radnika, zaposlenih u oba javna preduzeća.

U ime Pokrajinske vlade kolektivne ugovore potpisao je potpredsednik i pokrajinski sekretar Branislav Bogaroški, za JP Vojvodinašume direktorka Marta Takač i predsednik sindikata Miroljub Sekulić, a za JVP Vode Vojvodine direktor Mirko Adzić i predsednica sindikata tog preduzeća Snežana Nikolajević.