U Pokrajinskoj vladi je dana 20.02.2018. godine potpisan Okvirni Sporazum za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka, koji će poslužiti pokrajinskim institucijama u cilju izrade strateških i planskih dokumenata u okviru svojih nadležnosti.

Protokol su potpisali direktorka JP „Vojvodinašume“ Marta Takač, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić i predstavnici pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Javnog preduzeća za prostorno i urbinističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i JVP „Vode Vojvodine“.

Cilj ovog sporazuma jeste da omogući da georeferencirani digitalni prostorni podaci i servisi (koje prikuplja, pohranjuje i održava svaki od subjekata) budu raspoloživi svim potpisnicima ovog sporazuma, u skladu sa unapred utvrđenim uslovima, pravima i obavezama.

Sporazum koji je potpisan je u skladu sa INSPIRE direktivom Evropske unije koja uređuje razmenu geoprostornih informacija, što je neophodan uslov za bolje funkcionisanje svih javnih ustanova i državnih organa.

Krajnji cilj koji se želi postići ovim sporazumom je formiranje zajedničkog geoportala, a potpisnici protokola su se složili da će zajednički portal obezbediti brojne koristi na način da će omogućiti da se prostorni podaci koje poseduju pokrajinski sekretarijati, javna preduzeća i zavodi, lako povežu i razmenjuju putem odgovarajućih servisa. Međusobno povezani i standardizovani podaci će na taj način, biti lako dostupni i krajnjim korisnicima u svakodnevnom radu.