Na osnovu Odluke o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu, u petak, 01.07.2022. godine, potpisani su ugovori koji se odnose na sufinansiranje unapređivanja rasadničke proizvodnje i otvorenosti šuma. Za nabavku rasadničke opreme, preduzeću je opredeljeno 13.776.321 dinara, ili 80 % od ukupne vrednosti, dok je istovremeno na ime izgradnje šumskih puteva opredeljeno 12.000.000 dinara što iznosi 40,3 % vrednosti radova po projektu.

« Modernizacija i unapređenje rasadničke proizvodnje je osnovni preduslov održivog šumarstva. Na to se nadovezuje značaj ulaganja u šumske komunikacije i infrastrukturu. Ulaganje u šumske puteve predstavlja sistemsku meru kojom se unapređuje dostupnost šuma, a samim tim i uslovi za unapređenje gajenja, zaštitu i održivo korišćenje šuma. Čuvanje postojećih i podizanje novih šuma je kompleksno pitanje, stoga su nam neophodni kako savremeni rasadnici, tako i šumski putevi, kako bismo šumi nesmetano mogli pristupiti tokom cele godine » izjavio je nakon potpisivanja ugovora dr Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj.

Obnavljanjem zastarele opreme u rasadnicima i nabavkom savremenih zalivnih sistema stiču se uslovi za povećanje obima rasadničke proizvodnje koji će biti dovoljan ne samo za potrebe preduzeća, nego i za eksternu realizaciju na tržištu, kao i za donacije zainteresovanim fizičkim licima, udruženjima i lokalnim samoupravama.

Otvaranjem šuma stvaraju se uslovi za:

  • Lakše i pravovremene intervencije u šumama;
  • Potpunu primenu mehanizovanih sredstava u šumskim operacijama;
  • Transport radnika i dostavljanje različitih materijala na udaljene lokacije;
  • Bolju i lakšu organizaciju posla;
  • Efikasnu zaštitu od požara i biljnih bolesti;
  • Lakše gazdovanje i nadgledanje šume;
  • Manje troškove transporta drveta.