U Direkciji JP „Vojvodinašume“ potpisan je Kolektivni ugovor koji je u ime poslodavca potpisala direktorka Marta Takač a u ime sindikalne organizacije našeg preduzeća njen predsednik Rade Nišević.Činu su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija delova preduzeća a u ime osnivača preduzeća prisustvovao je pomoćnik pokrainskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu gospodin Mića Škorić.Direktorka je izrazila nadu da će se Kolektivni ugovor, čije sastavljanje je rezultat zajedničkog napora poslodavca i sindikata zaposlenih, u praksi uspešno primenjivati i poštovati na obostranu korist ugovarača.Ugovor stupa na snagu nakon verifikacije od strane osnivača preduzeća, Skupštine AP Vojvodine, u čije ime će Ugovor potpisati pokrainski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, gospodin Daniel Petrović.

Direktorka Marta Takač, u ime poslodavca, potpisuje Kolektivni ugovor

Činu potpisivanja prisustvuju predstavnici sindikata delova preduzeća

Gospodin Mića Škorić,  pomoćnik pokrainskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, čestita gospođi Takač i gospodinu Niševiću