U prostorijama direkcije javnog preduzeća „Vojvodinašume“ u sredu o2.o2.2o22. god potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Udruženjem ,,Čepom do osmeha“.

Prisutnima su se obratili direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kókai i predsednica Udruženja „Čepom do osmeha“ Vanja Petković. U uvodnom izlaganju su naglasili značaj saradnje ove dve organizacije.

Ispred Udruženja „Čepom do osmeha“, gđa. Vanja Petković je istakla:  „JP „Vojvodinašume“ su naši prijatelji i naša dugogodišnja podrška, a potpisivanjem ovog memoranduma će se naša saradnja i partnerstvo dodatno učvrstiti. Zajedničkim naporima učestvovaćemo u projektima edukacije stanovništva na temu ekologije, cirkularne ekonomije, zaštite životne sredine i primarne separacije otpada. Sa tom namerom, obezbedili smo 1000 brendiranih kantica kako bismo i edukaciji prišli na inovativan način.“

Zaštita životne sredine je aktuelna i veoma važna tema kojoj ćemo posvetiti sve naše snage, složili su se i predsednica Udruženja i direktor JP ,,Vojvodinašume“, Roland Kókai.

Direktor Kókai  je naglasio da je organizacija „Čepom do osmeha“, koja svoje ideje temelji na humanitarnom i solidarnom aspektu danas široko prepoznata i cenjena, kao i da je JP Vojvodinašume saradnju sa Udruženjem započelo već ranije kroz pojedinačne i lične kontakte koji su kasnije rezultirali i učešćem u zajedničkim projektima edukacije dece i mladih. Direktor je naveo da su obe organizacije profesionalne i krajnje stručne u onome što rade i svojim zalaganjem i stavovima stoje iza struke koju predstavljaju.

Gdin. Kókai je istakao da preduzeće do sada nije toliko poklanjalo značaj plastičnoj ambalaži i njegovoj separaciji, ali da zaposleni u preduzeću ipak odvajaju čepove i sakupljaju ih kod kuće, a poneki i u kancelarijama. On smatra da kao preduzeće sa oko 1.400 zaposlenih poseduje dosta kapaciteta i da može pružiti značajan doprinos, ne samo prikupljanju čepova i ambalaže, već i širenju svesti o važnosti separacije otpada i reciklaži. Simbolično, Udruženje „Čepom do osmeha“ je obezbedilo 1000 malih kantica za sakupljanje čepova koje će se naći u kancelarijama zaposlenih. Direktor Kókai je istakao da mu je izuzetno zadovoljstvo što će ovakve kantice naći svoje mesto u radnom okruženju naših radnika. Ovakve aktivnosti će doprinositi širenju svesti kako među zaposlenima tako i indirektno u njihovim porodicama.

Istaknuto je da se saradnja između dve organizacije koje imaju jasne stručno utemeljene pristupe u svom radu, neće ograničiti samo na sakupljanje čepova i plastične ambalaže. Ovo je samo početak i prilika za druge oblike saradnje. Dogovoreni su zajednički nastupi, zajedničke edukativne radionice, kampanje, promocije važnosti i značaja očuvanja šuma, kao i primarne separacije i reciklaže.