U Vladi Vojvodine su u novembru potpisni ugovori u okviru konkursa za dodelu sredstava namenjenih godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2013. godinu. Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić potpisao je četiri ugovora u vrednosti od 140 miliona dinara sa direktorkom JP „Vojvodinašume“ Martom Takač, direktorom JP „Nacionalni park Fruška gora“ Dobrivojem Antonićem i direktorom JVP „Vode Vojvodine“ Mirkom Adzićem.

Sa Vojvodinašumama potpisan je Ugovor o izgradnji šumskih puteva u vrednosti od 20.910.000 dinara i Ugovor o melioraciji degradiranih šuma i šikara u vrednosti od 7.166.000 dinara.

Gđa Marta Takač rekla je da će sredstvima koja su dobijena biti moguće sanirati štete, koje su nastale zbog suše. Takođe, ovim sredstvima biće moguće izgraditi i šumske puteve, tačnije 7 km novog šumskog puta u vojvođanskim šumama, kao i melioracija degradiranih površina.

Potpredsednik Ješić je istakao da u skladu sa nastojanjima Vlade Vojvodine, to potpisivanje ugovora ima za glavni cilj povećanje obima pošumljenosti u našoj pokrajini.

„Mali procenat pošumljenosti u Vojvodini, koji iznosi svega 7 odsto, projektovan je na 14 odsto do 2016. godine. Pokrajinski sekretarijat, sarađujući sa Nacionalnim parkom Fruška gora, javnim preduzećima „Vode Vojvodine“ i „Vojvodinašume“ i lokalnim samoupravama u Vojvodini, sufinansira projekat pošumljavanja većih površina u vojvođanskim opštinama. Mi svake godine izdvajamo ozbiljna sredstva za povećanje pošumljenosti u našoj pokrajini, ali je prethodne godine suša, na žalost, uništila 80 odsto sadnica koje smo zasadili. Ova godina je značajno bolja i želimo da ovu štetu nadoknadimo. Za ove namene biće utrošeno 140 miliona dinara za različite poslove u vezi sa pošumljavanjem na teritoriji AP Vojvodine“, rekao je Ješić.