Šuma na područiju južnog Banata je gotovo dva veka nemi svedok borbe čoveka i prirode, ali dovoljna je samo iskra da se napor generacija uništi.

,,Izgoreo je i koren pod zemljom“, pokazuje nam šef šumske uprave“Bela Crkva“ Jovica Stojičić na beleg u zemlji.

Spržene krošnje, ugljenisana stabla, gar i pepeo u vazduhu otežavaju disanje.

Nagorela stabla se moraju poseći, a grane složiti i uvesti šumski red, radi se rudarski.

Da se život vraća na pesak pokazuje nam bela topola iznikla iz korena, pa je i naša želja da se do proleća podigne nova šuma i oporave “pluća banatska“ još veća.