Dana 24.07.2007.godine između 21,30 i 22,00 časa uočen je požar u Vikend naselju kod Bele Crkve. Nošen snažnim vetrom promenljivog pravca pretio je da ugrozi površine pod šumom kojima gazduje JP Vojvodinašume, ŠG Banat iz Pančeva. Plamen je zahvatio 471 odeljenje i nastavio da se širi preko „E“ linije odbrane prema lugarnici „Dragićev hat“.Usled nesmanjenog dejstva vetra, požar menja pravac prema „Kajtasovačkom putu“. Opožarena površina iznosi 546,79 ha. Od toga na  333,50ha gorela je kultura crnog i belog bora  81,08ha lišćarske vrste   70,31ha žbunasta vegetacija i 61,90ha stepska.

Sa gašenjem je započeto  na reonu „Sokolica“. Angažovano je devedeset ljudi zaposlenih u ŠG Banat-Pančevo,vatrogasna jedinica iz Kovina, 112 pripadnika žandarmerije iz Novog Sada, 60 pripadnika MUP-a iz Pančeva .

Borba sa vatrenom stihijom traje tokom cele noći i sledećeg dana. Pored 13 cisterni Vatrogasne jedinice iz Pančeva u gašenju je korišćena jedna cisterna ŠG Banat, 3 UAZ cisterne, 2 traktora 120 KS Rakovica, Zetor sa plugovima, dva traktora buldozera, tri traktora IMT 577 i 10 automobila marke Lada Niva, a 27.07. interveniše avion  „ILjUŠING 76“.

Požar je ugašen 31.07. nakon obilne kiše.