U okviru programa međunarodne saradnje Jugoistočne Evrope, koji su sufinansirani od strane Evropske Unije, u Austriji u Kremsu je u centru „Via Donau“ u periodu od 9. do 10. aprila 2014. godine održana radionica predstavnika projekata DANUBEPARKS korak 2.0 i NEVADA duo.

Učešće na skupu su imali predstavnici JP Vojvodinašume i gotovo svi partneri oba projekta. U fokusu radionice bile su aktivnosti na potencijalnim nastavcima projekata u pogledu upravljanja plovnim putevima i budućoj komunikaciji, proširenju učesnika i koordinisanih akcija.

Održana je i radionica WILDislands, na temu upravljanja divljim ostrvima i adama bez ljudskih intervencija. Lideri projekta DANUBEPARKS korak 2.0 predložili su nacrt budućeg dokumenta za proglašenje divljih ostrva u cilju formiranja ekološkog koridora na Dunavu. Pored radionice organizovan je obilazak terena Wachau doline gde su vršeni radovi na uređenju rečnog toka i obala Dunava u okviru evropskih LIFE + projekata.