U okviru programa edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenih u JP Vojvodinešume, na ŠRC “Čardak“ je 18. septembra 2015. godine počela prekvalifikacija zaposlenih u sektoru za lovstvo i ribarstvo, koji rade na poslovima lovočuvara i ribočuvara. Na osnovu Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Zakona o divljači i lovu RS, zaposleni na ovim poslovima su u obavezi da imaju IV stepen obrazovanja zakonom propisane struke.

Prekvalifikacija zaposlenih 1

U cilju ispunjenja zakonskih obaveza, kao korisnici ribolovnih područja i lovišta posebne namene, JP Vojvodinašume je u saradnji sa Srednjom šumarskom školom iz Kraljeva započela program prekvalifikacije svojih zaposlenih za sticanje zvanja obrazovnog profila tehničar u lovstvu i ribarstvu – IV stepen. Kroz ovaj program ukupno će stručno biti osposobljeno 23 zaposlena koji rade na poslovima ribočuvara i lovočuvara u lovištima i ribolovnim područjima JP Vojvodinašume.