U poslovnim prostorijama preduzeća “Agromehanika“-Novi Sad, izvršeno je simbolično preuzimanje ključeva traktora od strane predstavnika JP“Vojvodinašume“,Milenka Ilića pomoćnika direktora za korišćenje šuma i mehanizaciju.
Strateško planiranje,nabavka i uvođenje modernih sredstava rada omogući će nam da uz stalno usavršavanje zaposlenih budemo i ostanema moderan poslovni sistem.
Devet traktora renomiranog svedskog proizvođača traktora SAME omogućiće da poslovi na uzgoju,zaštiti i korišćenju šuma budu olakšani,a moderni motori će pomoći da prirodu zaštitimo u skladu sa svetskim normama.